Nguyễn Việt Hải đã thêm 1 sách vào thư viện
Gió Đầu Mùa
by Thạch Lam
2 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Nguyễn Việt Hải đã thêm 1 sách vào thư viện
Chuyện Lính Tây Nam
by Trung Sỹ
0 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Nguyễn Việt Hải đã thêm 1 sách vào thư viện
Siddhartha
by Hermann Hesse
4 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Đề Thám (1846-1913) – Một Nghĩa Sĩ Việt Nam Chống Lại Chế Độ Thuộc Địa Pháp
by Claude Gendre
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Đụng độ với nghĩa quân Đề Thám vào 2-1909 tại Đồng Đảng, anh lính Jean Gendre bị thương và được chuyển về Pháp. Vừa đúng 100 năm sau, cháu nội của Jean là Claude Gendre đến Việt Nam để viết lại câu chuyện về vùng đất mà trong những năm tháng ấu thơ thường được nghe ông nội kể. Có thể nói cuốn sách này được hình thành trước tiên nhờ những háo hức, lý thú trong Claude từ lúc nhỏ.... đọc tiếp
Nguyễn Việt Hải đã thêm 1 sách vào thư viện
Đề Thám (1846-1913) – Một Nghĩa Sĩ Việt Nam Chống Lại Chế Độ Thuộc Địa Pháp
by Claude Gendre
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể