Minh thực lục
by updating
1 reviews

Review sách Minh thực lục

Hãy xem sử nhà Minh viết gì về cái chết của Liễu Thăng khi đụng độ nghĩa quân Lam Sơn.

"... Khánh ráng ngồi dậy gặp Thăng, hết sức can gián. Thăng ừ ào, nhưng vẫn không nghiêm chỉnh phòng bị. Đến eo núi Đảo Mã, cùng với hơn trăm quân kỵ qua cầu; nửa chừng cầu bị sập, quân đằng sau không tiến được. Thăng rơi xuống vũng lầy, phục binh giặc nổi lên bốn phía, Thăng bị đâm chết bằng giáo; đám quân theo Thăng cũng bị giết sạch. Lúc này Hữu Tham tướng Đô đốc Thôi Tụ thu thập quan quân, chỉnh đốn đội ngũ. Cũng ngày hôm đó Lương Minh bệnh chết, lại ngày hôm sau Lý Khánh cũng chết. Rồi đến ngày hôm sau nữa, Thôi Tụ điều quan quân tiến ; đến Xương Giang gặp giặc, quan quân ít giặc thì đông, cố gắng đánh nhưng giặc xua voi vào trợ chiến, nên quân lọan, Thôi Tụ bị bắt sống..."

(Minh Thực Lục v.17, tr.797-801; Tuyên Tông q.31, tr. 2a-4a)

*

Tuy viết dưới góc độ kẻ đối lập, gọi nghĩa quân là “giặc” nhưng sử quan Trung Quốc vẫn thẳng thắn thừa nhận thất bại của các tướng lĩnh được cử sang nước Nam.

“Minh thực lục” là một bộ sử biên niên đồ sộ ghi chép về những sự kiện lớn nhỏ suốt 276 năm của 13 triều vua nhà Minh - Trung Quốc (1368-1644), trong đó có đến 1.329 văn bản liên quan đến Đại Việt và Chiêm Thành. Thực lục là thể loại biên niên sử, sẽ được soạn ngay sau khi vua tiền nhiệm qua đời, thông tin được trình bày chi tiết và có độ chính xác cao.

Riêng bộ “Minh Thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV - XVII” được chọn dịch từ nguyên bản “Minh thực lục”, bao gồm các văn bản có liên quan đến quan hệ Trung Quốc - Việt Nam [Đại Việt] thế kỷ XIV – XVII. Bộ sách cũng cấp thêm nhiều tư liệu giá trị về các nhân vật, sự kiện trong suốt 276 năm của cả Trung Quốc lẫn Đại Việt mà các bộ sử của Việt Nam như Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục … lại bỏ qua hoặc chép sơ lược.

Bộ sử liệu này sẽ giúp cho các nhà sử học có thêm một nguồn thông tin dồi dào về cuộc xâm lược của nhà Minh thời nhà Hồ (1406) và cuộc khởi nghĩa 10 năm “nằm gai nếm mật” của Lê Lợi cho đến tận chiến thắng sau cùng năm 1428, sau đó là chính sách ngoại giao của nhà Minh với nước ta trong thời Lê – Mạc.

*

Dịch giả Hồ Bạch Thảo – người dịch bộ sách này - còn mang đến cho chúng ta một bài phân tích thú vị về sự kiện tranh chấp lãnh thổ giữa nhà Minh và nhà Trần.

http://www.sugia.vn//assets/file/lan-theo-minh-su.pdf