Einstein - Cuộc Đời Và Vũ Trụ
by Walter Isaacson
1 reviews
Có 5 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Einstein - Cuộc Đời Và Vũ Trụ

HITLER ĐÃ TỪNG RA GIÁ 20.000 MARK CHO AI GIẾT ĐƯỢC EINSTEIN?

Năm 1932, khi đang ở Mỹ thì nghe tin Hitler lên nắm quyền, Einstein tuyên bố: Đức Quốc Xã còn nắm quyền thì ông không còn muốn trở về Đức nữa.

Trước đó, vào năm 1914, để bao biện cho việc Đức xâm chiếm Bỉ, vua Đức thảo sẵn một bản tuyên ngôn, yêu cầu các nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn ký tên. Einstein kiên quyết khước từ dù có thể bị xem là phản quốc. Ông viết thư cho các nhà khoa học ở khắp thế giới đề nghị họ nêu gương hợp tác hòa bình, không chế tạo vũ khí và hóa chất giết người. Trong số ít những người ủng hộ ông có Sigmund Freud và Rabindranath Tagore.

Từ sau năm 1933, trong danh sách những người mà Đức Quốc Xã muốn xử tử, Einstein luôn ở trí đầu tiên. Hitler cho tịch thu tài sản, đốt hết các sách báo của ông. Thuyết Tương Đối vẫn được giảng dạy nhưng không ai dám nhắc đến tên Einstein. Nhiều nhà khoa học là bạn của ông cũng dần ngả theo Đức Quốc Xã.

Einstein vẫn coi nhẹ cái chết. Trước sự lo lắng của vợ, ông nói: “Thì chúng giết anh là cùng chứ có thể làm gì anh hơn nữa?” Nghe tin đồn Hitler trả giá 20.000 mark để lấy tính mạng mình, ông cười bảo vợ: “Giá cao nhỉ!” Vợ chồng ông sang Anh, tiếp tục chống chiến tranh và kêu gọi giúp đỡ người Đức tị nạn. Bọn ám sát theo ông sang Anh nhưng không giết được ông.

Năm 1937, chúng ta gặp lại tinh thần phản chiến của giới khoa học trước thảm họa phát-xít qua vở kịch “Bệnh trắng” của nhà văn lẫy lừng người Czech là Karel Čapek. Một bác sĩ Galén thà chết chứ không chịu hợp tác với Thống Chế, một Thống Chế đầy dã tâm thâu tóm. Không rõ Čapek có chịu ảnh hưởng từ câu chuyện của Einstein hay không...