Review sách Chuyện Kể Trăng Nghe

Nguyễn Thu Giang đã review


Review khác về sách này 1
Hồng Luân đã review sách này

Nhắc đến những tác giả Hàn Quốc đã xuất bản sách tại Việt Nam mà không nhắc đến Shin Kyung Sook là một sự thiếu sót rất lớn, tôi đã đọc Hãy chăm sóc mẹ của cô và từ đó trở thành fan của cô luôn. 

chi tiết