Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
by Vãn Tình
4 reviews
Có 8 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Giữa rất nhiều những cuốn sách dành cho phụ nữ hiện đại, tại sao mình lại chọn "Bạn đắt giá bao nhiêu?" thay vì vô vàn những cuốn khác?

Có lẽ ngay từ đầu mình bị hấp dẫn bởi cái tít có vẻ "thách đố" trên màu bìa nổi bật. Ừ, mình đắt giá bao nhiêu nhỉ? Một cô gái bình thường như mình thì có giá trị như thế nào? Vậy là cầm lên và không ngờ rằng đã đọc hết một mạch trong buổ... đọc tiếp
Loading 1
Nguyễn Thị Ngọc Thủy đã thêm 1 sách vào thư viện
Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu?
by Vãn Tình
4 reviews
Có 8 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Loading 1