Giả Thuyết Thứ 7
by Paul Haulter
3 reviews

Review sách Giả Thuyết Thứ 7

Đã ai đọc Giả thuyết thứ 7 chưa? Nếu bạn nào thấy cái tên của nó hấp dẫn, hay đọc lời giới thiệu mà ham thì nên cân nhắc lại nhé! Truyện theo t thấy là nhạt, xây dựng theo kiểu kế trong kế....nhưng làm ko tới (hoặc do bản dịch tệ quá) tóm lại kiểu kịch bản này mấy bố Trung Quốc, Nhật Bản làm xịn hơn nhiều....

Truyện mình mới đọc nhưng chả đọng lại cái gì cả, cảm thấy phí tiền và thời gian!Review khác về sách này 2
Con người là sinh vật có thể làm những điều ngay chính họ cũng không tưởng.Đây là cuốn trinh thám thứ hai sau khi mình thử với thể loại này, sau Phía sau nghi can X của bác Keigo.Đây là một cuốn... chi tiết
Tên sách: Giả thuyết thứ bảyTác giả: Paul HalterGiả thuyết thứ bảy là một cuốn sách có nội dung đủ để người đọc vỗ đùi đen đét khi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác dựa trên những suy đoán của từn... chi tiết