REVIEW sách: GEN - Lịch sử và tương lai của nhân loại.

Tựa gốc tiếng Anh: “The Gene: An Intimate History”

Tác giả: Siddhartha Mukherjee

Dịch giả: Bùi Thanh Châu

Đơn vị phát hành: Omega+

NXB: Dân... đọc tiếp
Nguyễn Thái Khâm Khamnt đã thêm 1 sách vào thư viện