Tuổi Trẻ Không Trì Hoãn
by Thần Cách
11 reviews
Có 14 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

- Điểm nổi bật : cách viết khá hài hước, mình rất thích ngôn từ sử dụng của tác giả, các mục sắp xếp rõ ràng, dễ dàng nhìn nhận vấn đề trong bài viết

- Điểm hạn chế : nó hơi nhàm một chút 😑😑😑😑

... đọc tiếp
Nguyễn Quang Trung đã thêm 1 sách vào thư viện
Tuổi Trẻ Không Trì Hoãn
by Thần Cách
11 reviews
Có 14 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể