Sách đã review 1
Nguyễn Quang Trung đã review sách

- Điểm nổi bật : cách viết khá hài hước, mình rất thích ngôn từ sử dụng của tác giả, các mục sắp xếp rõ ràng, dễ dàng nhìn nhận vấn đề trong bài viết

- Điểm hạn chế : nó hơi nhàm một chút 😑😑😑😑

xem chi tiết