by Vikas Swarup. Người Dịch: Nguyễn Bích Lan

Review sách TRIỆU PHÚ KHU Ổ CHUỘT