by Ken Watanabe. Biên Dịch: Hồng Dũng Việt Anh

Review sách NGƯỜI THÔNG MINH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHƯ THẾ NÀO?Review khác về sách này 1
Tien Pham đã review sách này

Ban đầu, tác giả viết để hướng dẫ dành cho các Học sinh Nhật Bản về kỹ năng tư duy cốt lõi. Với sự hiệu quả và hấp dẫn của những phương pháp sơ đồ cây lô gic, sơ đồ có/không, kế hoạch giải quyết vấ...

chi tiết