Review sách Mật Mã Da Vinci (Ấn Phẩm Mới)Review khác về sách này 1
Hana Hanhhan đã review sách này

Tôi chấm cho cuốn sách 5 sao không phải vì nó hay. Không, Dan Brown viết không hay, chưa bao giờ ông viết hay hết. Nhưng cách ông để cho tác phẩm của mình diễn ra thì vô cùng cuốn hút. Đọc The Davi...

chi tiết