Review sách Thế Gian Này, Nếu Chẳng Còn MèoReview khác về sách này 1
Trần Cẩm Chi đã review sách này

Quả là trùng hợp khi được đọc hai quyển sách cùng do một nhân vật đang cận kề cái chết kể lại câu chuyện đời mình, tất nhiên là theo hai cách khác nhau: một thưc tế và mang đậm tính triết học, một ...

chi tiết