34 quyển sách
Chúng Tôi
Yevgeny Zamyatin
3
Cô Gái Trên Tàu
Paula Hawkins
13
Thất Lạc Cõi Người
Dazai Osamu , Hoàng Long
4
Frankenstein
Mary Wollstonecraft Shelley
0
Bạch Dạ Hành
Higashino Keigo
32
Đèn Không Hắt Bóng
Watanabe Dzunichi
9
TÀN UẾ
Ono Fuyumi
4
THÚ TỘI
Minato Kanae. Người Dịch: Trần Quỳnh Anh
28
Phía Sau Nghi Can X
Higashino Keigo
44
Colorful
Mori Eto
22
Đảo Kinh Hoàng
Dennis Lehane
1
451 độ F
Ray Bradbury
11