Review sách Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20Review khác về sách này 2
Bùi Yến đã review sách này

Thành tựu đạt được trong đời bạn là gì? Với tôi là đã đọc xong kịp quyển sách hay ho này, quá tuyệt là điều tôi nghĩ. CÓ thể việc giáo dục ở Việt Nam chưa được áp dụng vào thực tiễn nhưng tương lai...

chi tiết