Khát Vọng Tới Cái Vô Hạn
by Trịnh Xuân Thuận
1 reviews

Review sách Khát Vọng Tới Cái Vô Hạn

Nguyễn Linh đã review

"Qua Khát vọng tới cái vô hạn, Giáo sư Trịnh Xuân Thuận sẽ đưa bạn du hành trong thế giới của Vô hạn, từ thế giới của cái nhỏ nhất đến thế giới của cái lớn nhất, và làm sao những thắc mắc hết sức bình thường đã dẫn đến những khám phá vĩ đại nhất của nhân loại".

Có lẽ người Việt Nam có duyên với vật lý lý thuyết, cũng có lẽ, vật lý lý thuyết tìm đến người Việt cũng hiển nhiên như những gì mà người Việt trông đợi vào vật lý, vào toán học để thấu tỏ vũ trụ, thấu tỏ cuộc sống tự nhiên và vượt qua được cái tầm nhìn hạn hẹp do giới hạn bởi biển đông và dãy Trường Sơn gây ra. Trịnh Xuân Thuận là một trong số những nhà vật lý lý thuyết hàng đầu như thế, và cuốn sách Khát vọng tới cái vô hạn chính là minh chứng rõ ràng nhất cho ước mơ ấy, Cuốn sáh khoa học nhằm hướng đến phục vụ số đông mọi người tìm kiếm về các vũ trụ, về các con số và con người trong vũ trụ ấy. Cuốn sách được chia làm 6 phần chính:

I. SỰ KỲ LẠ KHÔNG CHỊU NỔI CỦA VÔ HẠN

Đây là phần mình cảm thấy dễ hiểu nhất của cuốn sách, cũng phải thôi, vì ở đây Trịnh Xuân Thuận chỉ đưa ra về vô hạn của con số trong thời kỳ trước phục hưng, một thời kỳ dài hàng ngàn năm kể từ những nghiên cứu khởi phát từ sự ám ảnh của vô tận, nhữngAristote và vô hạn tiềm tàng, nhữngGalilei và các nghịch lý của vô hạn vàVứt bỏ mọi khái niệm về toàn thể và bộ phận để truy tìm II- sự vô hạn của toán học.

Những hấp dẫn ban đầu của thời kỳ xa xưa ấy cho ta thấy ta không chọn nhầm một cuốn sách, nhưng ở những phần tiếp theo Giáo Sư Trịnh Xuân Thuận mới đề cập đến tận cùng của vấn đề, về nhận thức của con người tăng lên theo thời gian, vềngập ngừng của vũ trụ trước cái hữu hạn và vô hạn và cuối cùng là sự vô hạn của các đa vũ trụ.... Một câu chuyện dài, một cuốn sách khoa học đầy đủ, cuốn hút, để rồi khi ta chưa biết gì về vũ trụ để rồi gấp cuốn sách lại, ta mơ màng nhìn về nơi xa lạ vô cùng.