Hán Sở Tranh Hùng
by Mộng Bình Sơn
1 reviews

Review sách Hán Sở Tranh Hùng

Nguyễn Linh đã review

Khởi đầu từ việc Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, thành lập quận huyện, cầu phép thần tiên trường sinh bất lão cho đến khi Hán diệt Sở thành lập triều đại mới, Hán Sở Tranh Hùng là một bộ tiểu thuyết đồ sộ đề cập đến thời kỳ máu lửa nhất trong thời đại của Trung Quốc, khi những quyết tâm của chế độ quân chủ chuyên chế chấm dứt hoàn toàn thời kỳ phong quốc để thành lập chế độ trung ương tập quyền đến khi nhà Hán cầm quyền, sửa đổi dung hòa, vừa thành lập phong quốc, vừa lập chế độ Quận huyện.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một tiểu thuyết dã sử, Hán Sở Tranh Hùng đề cập nhiều hơn về những con người trong thời đại đó. Về Hạng Vũ anh dũng vô địch, về Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa, về một thiên hạ khói lửa, anh hùng xuất thế. Về những trận chiến, những mưu lược, những gian thần, những nghĩa sĩ từng bước từng bước lên vũ đài lịch sử.

Cả bộ tiểu thuyết lớn Hán Sở Tranh Hùng hơn 600 trang sách, kết lại ta đều nhận ra: Kẻ dũng phu ắt bại trong thương tiếc, người có đức trí ắt lên bậc cửu ngũ chí tốn. Cái kết khi Hạng Vũ không chịu qua sông cho ta thấy một cái kết tất yếu của kẻ cầm quân mà không có tài trị nước, cũng là cái kết tất yếu của sự chia ly.

Đất nước Trung Quốc rộng lớn, lịch sử Trung Quốc rất dài, nhưng trong 4000 năm lịch sử không ngoài việc hợp ly, ly lâu tất hợp, hợp lâu tất ly. Khi người dân đã quá chán ghét chiến tranh, chán ghét bạo tàn, chán ghét chia ly, thì xu thế hợp nhất là xu thế không thể nào chống lại. Những kẻ nào chống lại sự hợp nhất ấy, dù mạnh, dù dũng, dù tài như Hãng Vũ cũng sẽ bị dẫm bẹp.