Dân Tộc Được Chúa Chọn (Tái Bản 2018)
by Maristella Botticini, Zvi E...
1 reviews

Review sách Dân Tộc Được Chúa Chọn (Tái Bản 2018)

Nguyễn Linh đã review

"Các ngươi là dân thánh, thuộc riêng về CHÚA là Thượng đế. Ngài đã chọn các ngươi từ muôn dân trên đất làm thuộc riêng về Ngài."

Những lời nói đầu tiên ấy được viết trong Kinh cựu ước của Kito giáo, cũng là thứ được viết trongĐệ nhị luật của những người Do thái giáo để nói về một dân tộc được Chúa chọn: NGƯỜI DO THÁI.

Nhưng cuốn sáchDân Tộc Được Chúa Chọn củaMaristella Botticini, Zvi Eckstein không chỉ bàn đến vấn đề ấy, nó còn bàn đến một diễn tiến lịch sử lâu dài về một dân tộc nông nghiệp, mù chữ và bị đàn áp vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất trở thành một dân tộc biểu tượng của tri thức, những lái buôn, thợ thủ công lành nghề và trở thành những người nắm giữ toàn bộ nền văn minh phục hưng của châu âu, sức ảnh hưởng bao trùm suốt chiều dài lịch sử.

Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi lớn đến như vậy?

Tại sao một dân tộc vong quốc hàng thiên niên kỷ, bị thôi bay khỏi quê hương, bị chìm vào quên lãng, bị kỳ thị, phân biệt đối xử và đàn áp trong suốt nền văn minh loài người lại có thể trở thành những người khuynh đảo thế giới và chìm trong vô số thuyết âm mưu bí ẩn?

Phải chăng đó là vì dân tộc ấy được CHÚA chọn, hay đơn giản đó là phép màu của một dân tộc không bao giờ quên đi gốc gác, chữ viết, và đặt vấn đề giáo dục và truyền bá tri thức cho trẻ em là nhiệm vụ hàng đầu của cộng đồng?

Những bí ẩn ấy từ từ đã được hai tác giảMaristella Botticini, Zvi Eckstein chỉ ra, với những lập luận chặt chẽ, và cả những nét bí ẩn của lịch sử được lôi ra từ đám sương mù. Những đặc trưng của người Do Thái là kết quả của một quá trình chuyển biến sâu sắc của tín ngưỡng Do Thái sau khi Ngôi Đền thứ hai bị phá hủy năm 70 sau Công nguyên. Quá trình chuyển biến này làm thay đổi giới lãnh đạo tôn giáo trong cộng đồng Do Thái, biến Do Thái giáo từ một tín ngưỡng dựa trên nghi lễ hiến sinh trong đền thờ thành một tôn giáo với giáo dục là chuẩn mực chính yêu cầu tất cả người Do Thái phải đọc và nghiên cứu Kinh Torah bằng tiếng Hebrew, gửi con trai của mình từ 6 đến 7 tuổi tới trường tiểu học hoặc giáo đường để học Kinh Torah. Có thể nói rằng chính giáo dục đã định hình lịch sử Do Thái trong giai đoạn 70-1492 và trong những thế kỷ tiếp theo.

Có lẽ, chính giáo dục, chính đức tin về sự bất diệt của giáo dục mới giúp cho dân tộc Do thái có thể truyền đời thịnh vượng, không phải chỉ vì đức tin dân tộc được chọn, cũng không hề có phép màu của Chúa nào giúp họ hơn thế.

Để rồi,lịch sử đã kể lại về một dân tộc Do Thái một di sản trí tuệ bền vững và xuyên suốt qua nhiều thế kỷ để chuyển dần từ một dân tộc thành công sang lái buôn, doanh nghiệp, ngân hàng, tài chính, luật sư, bác sỹ, học giả ở khắp các miền đất trên thế giới......