Review sách Vũ Trụ Quan Của Albert Einstein Về Cuộc Sống Nghệ Thuật, Khoa Học Và Hoà Bình

Nguyễn đã review

Cùng với cuốn "Thế giới như tôi thấy", tập hợp những bài viết của Einstein cho thấy góc nhìn của ông về chính trị, hòa bình và chiến tranh thì cuốn sách sách này ("Vũ trụ quan" - Cosmic view) có thể xem như một cánh cửa nữa nhìn vào thế giới tinh thần và những quan điểm của Einstein về tôn giáo, Thượng Đế, đức tin và những mối quan hệ giữa khoa học nghệ thuật và tâm linh cùng với hòa bình thế giới và "đạo" của cả vũ trụ.

Người ta thường không để ý đến những mặt khác trong tư tưởng của Einstein, vì ông quá nổi tiếng với bộ não toán học lý tính phi thường của mình, và phần nữa là vì sắc tộc của ông cũng chiếm một phần lớn trong các luận giải về cuộc đời ông. Nhưng hãy lắng nghe những lời ông nhắn gửi, về tính tò mò, về nghệ thuật, về cái bất khả tri, về trái tim của nhân loại và những mối quan hệ phức tạp với tự nhiên, lịch sử và tôn giáo, để thấy ngoài khoa học thì ông còn sáng suốt và tinh tế ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Ông theo chủ nghĩa hòa bình và có một khái niệm là "Vũ trụ giáo" - cosmic religion, trong đó loài người nhỏ bé trong vũ trụ bao la phải tìm cách thấu hiểu lẫn nhau để vượt qua những bất đồng nhằm giúp toàn nhân loại phát triển và tồn tại bền vững.

Cuốn sách nhỏ và mỏng, những trích dẫn từ Einstein cũng không nhiều, không dài, đặc biệt là không có những kiến thức khoa học cao cấp mà Einstein đã góp phần tạo dựng, nhưng quy mô tư tưởng khá rộng lớn và có ý nghĩa sâu sắc - một bộ óc vĩ đại đương nhiên phải có những suy nghĩ vượt thời đại.