Việt Nam Sử Lược (2017)
by Trần Trọng Kim
8 reviews
Có 15 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Việt Nam Sử Lược (2017)

Nguyễn đã review

Sẽ có người không đồng tình với tôi về nhận định này, nhưng thiển ý cá nhân tôi cho rằng những cuốn sách sử xưa, ngoài việc in lại trung thành với ấn bản hoàn chỉnh nhất có thể tìm được vào thời đó, thì để phù hợp với hoàn cảnh hiện đại, các NXB còn cần đầu tư vào công việc biên tập và chú giải. Nhiều ấn bản "Việt Nam sử lược" đều chủ yếu bám sát theo nguyên bản của Trần Trọng Kim, viết từ năm 1920, không có nhiều chú thích về các khác biệt xưa - nay dù có những từ ngữ và kiến thức thực sự đã không còn phù hợp với ngôn ngữ và hệ thống chính sử nước ta ngày nay, nếu thực sự làm phép so sánh sẽ có nhiều điểm vướng mắc đối với cả người đọc lẫn những dữ kiện lịch sử.

Tuy nhiên, hậu sinh nói gì thì nói, giá trị của công trình này vẫn rất mẫu mực và có ảnh hưởng lớn. Sách chia làm 5 quyển, thời thượng cổ, thời Bắc thuộc, thời kỳ thống nhất tự chủ, thời kỳ phân tranh và thời cận kim (cận đại) chủ yếu là nhà Nguyễn và giai đoạn mở đầu xâm lược của thực dân Pháp. Lối viết giản dị súc tích, không sa đà vào biên niên và triều chính, mà có thêm cái nhìn mới so với thời đại về đời sống tập tục văn hóa dân gian, do đó dễ tiếp cận hơn những bộ như Sử ký toàn thư.

Những thiếu sót của chính Việt Nam sử lược cũng như những bản in hiện thời thì cũng đã có nhiều lời bàn, người đọc lịch sử nên đọc nhiều tác phẩm đã được thời gian kiểm chứng để so sánh và nắm bắt được tổng quan, còn đi sâu chi tiết thì luôn có tranh cãi, người đọc phổ thông có lẽ khó nhận biết được chính xác. Tác giả có nói, "Việc chép lịch sử cũng như việc dệt vải dệt lụa, dệt xong tấm nào mới biết tấm ấy tốt hay xấu, còn tấm đang dệt, chưa biết thế nào mà nói được." nên dù thế nào, đây vẫn là một bộ sử rất nên - và với giới trẻ, có lẽ là cần - đọc.Review khác về sách này 7
Hôm nay là tròn 66 năm ngày mất Trần Trọng Kim (2/12/1953 - 2/12/2019). Ông là một nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam, từng làm thủ tướng của chính phủ Đế quốc Việt Nam... chi tiết
Trong giới viết sử Việt Nam thời trước năm 1945, có hai cây đại thụ: một là Đào Duy Anh ở miền Bắc, một là Trần Trọng Kim ở trong Nam. Nếu Đào Duy Anh về sau trở thành một học giả danh tiếng thì cù... chi tiết
Ơn giời, cuối cùng thì mình cũng đã đọc Việt Nam sử lược.Lịch sử Việt Nam đối với mình là những mảnh ghép rời rạc thiếu kết nối, nhớ trước quên sau, biết người này quên mất người kia. Mỗi khi đi qu... chi tiết
"Việt Nam sử lược" của học giả Trần Trọng Kim được viết bằng giọng văn khôi sáng, điềm nhiên mà hào hùng, khiến cho người đọc luôn trong tâm trạng bồi hồi xúc động trước mỗi sự kiện lớn, nhỏ qua ba... chi tiết
Một cuốn sách hay và đáng đọc! Sau khi đọc xong cuốn sách, những kiến thức lịch sử rời rạc trong đầu mình được gắn kết lại, thành một câu chuyện lịch sử hay tuyệt! Mình hiểu thêm về sự thăng trầm c... chi tiết
Review: Việt Nam sử lược.Tác giả: Trần Trọng Kim.NXB: Kim Đồng – 2017.Trần Trọng Kim với bút hiệu Lệ Thần là một trong những học giả uy tín nhất của Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Tên tuổi ông g... chi tiết