Việt Nam Phong Tục
by Phan Kế Bính
2 reviews

Review sách Việt Nam Phong Tục

Nguyễn đã review

"Việt Nam phong tục" ra đời cách nay đã một thế kỷ, mà theo dòng lịch sử không ngừng chảy thì lối sống, phong tục, ngôn ngữ của bất kỳ một dân tộc nào cũng có nhiều thay đổi qua từng thời kỳ và từng thế hệ, đặc biệt là qua những biến động lớn lao như trường hợp Việt Nam một thế kỷ qua, nên có những điều trước đây là phải phép, bây giờ đã không còn phù hợp, trước đây được xem là tốt đẹp, bây giờ thì có thể đã thành hủ tục lạc hậu, trước là lẽ thường, nay đã là những ràng buộc kìm hãm sự phát triển.

Tác phẩm được học giả Phan Kế Bính (dịch giả của bản dịch Tam Quốc phổ biến nhất) chia làm 3 phần (thiên): phong tục liên quan đến gia tộc (17 mục), phong tục gắn liền với làng xóm (hương đảng) (34 mục) và phong tục tiêu biểu cho xã hội (47 mục). Tuy tác giả không chỉ nêu bật các nét văn hóa đẹp cần phát huy của dân tộc, mà còn phê phán các tục lệ cổ hủ không còn văn minh, khoa học vào thời tác giả sống - một điểm tiên phong trong tác phẩm so với các ghi chép đương thời - nhưng cũng như khi đọc những cổ thư khác, chúng ta nên so sánh gạn lọc một lần nữa với xã hội hiện đại để rút ra cho mình điều gì còn có thể noi theo, điều gì nên nhất mực bài trừ.

Có một dòng chảy những thư tịch văn hóa xưa cũ vẫn tiềm tàng, nhưng đến thời đại ngày nay khi những giá trị tiên tiến hiện đại mà chủ yếu du nhập từ phương Tây thì dòng sách này lại được nâng niu hơn, tuy nhiên điều gì cũng có hai mặt, quên đi gốc gác là nguy hiểm, nhưng tiếp thu lại những giá trị đã cũ mà không chọn lọc cũng không phải là tốt.Review khác về sách này 1
“Việt Nam phong tục” của Phan Kế Bính ra đời cách đây đã cả thế kỷ nhưng những giá trị về mặt văn hóa, lịch sử của nó thì vẫn vẹn nguyên.Phan Kế Bính được tiếp thu cả hai nền giáo dục Nho học và Tâ... chi tiết