Văn Minh Việt Nam
by Nguyễn Văn Huyên
1 reviews

Review sách Văn Minh Việt Nam

Nguyễn đã review

Văn hóa là một khái niệm không hề bất biến, đặc biệt là nền văn hóa của một quốc gia. Nó thay đổi hàng ngày theo dòng chảy thời gian và lịch sử, những dấu mốc của nó nếu không được ghi lại bởi người đương thời, nhiều khi sẽ vô cùng khó để người đời sau khai quật lại. Công trình "La civilisation annamite" của học giả Nguyễn Văn Huyên có một số phận truân chuyên, bị kiểm duyệt 5 năm mới được ấn hành bản tiếng Pháp, rồi 50 năm sau, gần hết thế kỷ XXI mới được dịch ra tiếng Việt bởi dịch giả Đỗ Trọng Quang, dù tác giả là người Việt Nam viết về nền văn minh Việt Nam, về địa lý, lịch sử và nền tảng văn hóa dân tộc Việt.

Ra đời trong cùng bối cảnh với "Việt Nam văn hóa sử cương" của Đào Duy Anh, tác phẩm là một trong những tài liệu đầu tiên tổng hợp các kết quả nghiên cứu mới nhất của cộng đồng khoa học quốc tế đương thời và sử dụng phương pháp khoa học phương Tây để nghiên cứu các hiện tượng văn hóa và xã hội Việt Nam, người viết bằng tiếng Việt, người bằng tiếng Pháp, trong thời điểm đất nước ta chưa có được những công trình để mở ra cho thế giới thấy tinh thần cốt cách dân tộc Việt Nam. Đọc sách để hiểu thêm xã hội Việt Nam vào những năm 30, để đối chiếu với hiện nay, thấy được trong gần thế kỷ qua nền văn hóa đã đổi thay thế nào.

Nhìn thẳng vào những đặc điểm và cả thói tật của người Việt, tác giả cho rằng ""Nhược điểm lớn nhất của người Việt Nam là lười biếng." và chỉ ra nhiều nguyên nhân về hình thể, tài nguyên tự nhiên, kinh tế, hủ tục, giáo dục... Rất có thể sau nhiều năm như vậy, những thói tật này đã thay đổi đủ để nhìn nhận tiếp về những ưu nhược điểm và cá tính đặc trưng của người Việt trong bối cảnh văn hóa ngày nay.