Thế Giới Một Thoáng Này
by David Christian , Mai Lê
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Thế Giới Một Thoáng Này

Nguyễn đã review

Nếu đã đọc qua những cuốn sách phổ cập khoa học khác, đặc biệt là cuốn "Lược sử loài người" thì cuốn sách này có lẽ sẽ đem đến một cảm giác khá quen thuộc, dù ngắn gọn hơn. Còn nếu chưa đọc những cuốn sách tóm tắt lịch sử thế giới và nhân loại theo kiểu kể chuyện, trình bày một cách tổng quan và phân tích được những mối liên quan giữa các tiến trình lịch sử nhân loại với cách thức mà nhân loại khám phá và hiểu biết thế giới, chứ không chỉ đơn thuần ghi chép lại sự kiện, thì cuốn sách này là một khởi đầu hoàn toàn thích hợp. Bởi lẽ ngay cả Bill Gates cũng chú ý đến cuốn sách, cùng với tác giả David Christian và thuật ngữ "đại sử" - Great history - trong đó lịch sử không phải là những sự kiện, ngành học, bối cảnh riêng lẻ mà là những biến chuyển có liên quan mật thiết đến nhau, có hệ quả trước sau, loài người và Trái đất không thể tách biệt khỏi nhau.

Tác giả mong muốn làm rõ những mối quan hệ ấy qua cách kết nối dẫn dắt câu chuyện của mình - một dòng chảy vĩ đại của thời gian được phân kỳ bằng những bước ngoặt lớn của tự nhiên và nhân loại, như Vụ nổ Lớn, sự hình thành trí tuệ, cách mạng nông nghiệp và cách mạng công nghiệp (gần giống như cuốn Lược sử loài người). So với đại sử của vũ trụ, thì từ lúc con người bật lên vọng tưởng đầu tiên muốn kiến giải vũ trụ, chẳng qua chỉ là cái chớp mắt so với hàng tỉ năm đã trôi qua, một quãng thời gian sâu vô chừng khó có thể tưởng tượng nắm bắt được. Thế nhưng, nhân loại đã bồi đắp dần tri thức của mình, để có được một lượng hiểu biết đáng kể về vũ trụ hàng tỉ năm ấy, cho loài người thêm một thời gian nữa, ai biết được chúng ta sẽ khám phá ra được thêm những bí ẩn sâu thẳm nào nữa.