Quân Vương - Thuật Cai Trị
by John Paul Harmon , Niccolo ...
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Quân Vương - Thuật Cai Trị

Nguyễn đã review

Niccolò Machiavelli viết "Il Principe" dâng tặng Lorenzo di Piero de Medici, cuốn sách là một "cẩm nang" chính trị, nói nôm na là tập hợp những binh pháp và mưu kế dành cho các vị "quân vương". Sách bao gồm nhiều phần về những thể loại vương quốc (nước Ý và châu Âu thời bấy giờ cát cứ nhiều tiểu vương quốc nhỏ), cách thức thâu tóm và cai trị, thuật điều binh khiển tướng, sử dụng quân đội và quan lại, những kỷ luật và khuôn phép đạo đức như giữa hào phóng và hà tiện, giữa độc ác và nhân từ, làm cho thiên hạ sợ hãi, yêu mến, nể phục hay khinh miệt... Tuy văn phong lối cổ và có nhiều điển tích sự kiện cũng như các khái niệm về triều đình khó tiếp cận với độc giả hiện đại nhưng các tư tưởng đúc kết trong tác phẩm có giá trị trường tồn với thời gian.

Người đọc có thể tìm thấy những triết lý đã trở thành châm ngôn như "Sư tử nào cần quan tâm lũ cừu nghĩ gì." "Số phận là thứ chi phối phân nửa những hành động của chúng ta, nhưng nếu thế thì chúng ta vẫn còn một nửa còn lại." "Sai lầm của con người là không có sự chuẩn bị trong lúc yên bình để ngừa biến động." "Sư tử không thể tự tránh được bẫy, cáo không thể tự mình chống lại sói."... Những "bài học" nhiều khi thực dụng và mưu mô ghê người, nhưng về chính trị mà nói thì tất cả những mưu kế trong sách đều không còn là quá mới mẻ, vì nếu áp dụng được mà không chỉ nói suông thì người ta đã áp dụng hết cả trong những cuộc tranh đoạt xuyên suốt lịch sử rồi, thế thì tội gì ta không trang bị cho mình để biết rõ những tư tưởng ấy, kiến thức chính là vũ khí mà.