Luận Về Các Phái Của Người Trung Hoa Và Đàng Ngoài (Tái Bản 2018)
by Đức cha Adriano di St Thecla
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Luận Về Các Phái Của Người Trung Hoa Và Đàng Ngoài (Tái Bản 2018)

Nguyễn đã review

Giai đoạn lịch sử sống động sục sôi khoảng thế kỷ 18 tại đất nước ta - cụ thể là khu vực miền Bắc - được tái hiện qua cuốn sách này, với những biến đổi cực kỳ lớn lao về chính trị - xã hội - kinh tế - văn hóa - tâm linh ở toàn khu vực Viễn Đông, nơi Việt Nam đón nhận nhiều nguồn ảnh hưởng tư tưởng và giao thoa văn hóa từ khắp nơi: Trung Hoa, giao thương Á - Âu, các nhà truyền giáo Thiên Chúa phương Tây dấn thân vào công cuộc truyền đạo ở vùng đất xa lạ nhiều hiểm nguy, sự đối đầu tranh giành thế lực Trịnh Nguyễn chia cắt đất nước thành hai phần Đàng Trong (Nam Hà, miền Trung và miền Nam) và Đàng Ngoài (Bắc Hà, miền Bắc).

Cuốn sách có một hành trình về Việt Nam khá truân chuyên: nguyên bản được viết bằng tiếng Ý, sau đó được dịch sang tiếng Anh, rồi nay được dịch từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt. Từ Adriano di St. Thecla đến Olga Dror, trôi qua nhiều thư viện theo dòng lịch sử, cuối cùng nó cũng được dịch ra thứ tiếng của dân tộc mà nó nghiên cứu.

Một đề tài khá lạ là các phái (sects) của người Hoa và cả vùng Đàng Ngoài trong lĩnh vực tâm linh, đức tin và việc thực hiện các hành vi (thờ cúng tổ tiên) và nghi lễ tôn giáo (mà tác giả cho là các "giáo phái") (Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo) mang tính hệ thống. Sách nhắc đến các cộng đồng nho sĩ, thuật sĩ, thần linh, thầy bói, phật tử và Ki-tô giáo, với rất nhiều kiến thức và chú giải về từ nguyên, nhân vật, bối cảnh văn hóa lịch sử... khá chi tiết. Dù còn những thiếu sót cả trong nguyên tác lẫn bản dịch mà ở đây người đọc không dám lạm bàn, cuốn sách vẫn là một tư liệu lịch sử quý giá để chúng ta có thêm hình dung tổng quan và đa chiều về thực trạng tôn giáo tâm linh cùng quá trình thâm nhập Công giáo ở nước ta thời bấy giờ.