Review sách Lịch Sử Hà Nội (Tái Bản 2014)

Nguyễn đã review

Tìm hiểu lịch sử một vùng đất có nhiều cách tiếp cận, có thể qua chính những chứng nhân sinh ra và lớn lên tại đó, hoặc từ góc nhìn của người ngoài, đặt chân thoáng qua hoặc ở lại gắn bó. Một vùng đất như Hà Nội, là kinh đô, thủ đô của đất nước Việt Nam qua nhiều thời kỳ, với lịch sử biến động phức tạp và hào hùng kỳ thú, hẳn có vô số góc nhìn lý thú. Nếu đã quen thuộc với những công trình của các nhà sử học Việt Nam, thì đây là một dịp để nghe lại dòng thời gian chảy trên đất kinh kỳ, được tái hiện dưới cái nhìn của một người nước ngoài: Philippe Papin là nhà nghiên cứu người Pháp, thành viên Viện Viễn Đông Bác Cổ, từng biên soạn cuốn Tranh dân gian Việt Nam, còn dịch giả Mạc Thu Hương là vợ ông. Với sự kết hợp các tài liệu khảo cổ và tư liệu ghi chép cả từ chính sử lẫn huyền sử, gia phả... ông cũng tìm đến Trung tâm lưu trữ số 1 (Cục Lưu trữ Việt Nam) tìm kiếm các bản đồ, tài liệu... để tập hợp thành công trình khảo cứu này, với cái tên "Histoire de Hanoi".

Sách có 5 phần, có lẽ thích thú nhất là phần đầu tiên, với những thần thoại Thăng Long - Hà Nội như Hồ Tây, Hồ Gươm, Cao Biền, Long Đỗ (rốn rồng)... và những lý giải về mặt lịch sử, dân cư, địa chất... cho các thần thoại ấy - đúng như cái nhìn lý tính phương Tây. Sau đó là các phần về kinh thành Thăng Long, Kẻ Chợ, Hà Nội thuộc Pháp - thủ phủ của toàn quyền Đông Dương, và cuối cùng là thủ đô Hà Nội của nước Việt Nam. Những biến đổi lịch sử được khắc họa qua nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, kiến trúc, quy hoạch đô thị, văn hóa, dân cư... tuy được trình bày gọn gàng nhưng vẫn bao quát được toàn cảnh cũng như đi sâu vào được khá nhiều chi tiết.