Review sách Khoa Học Khám Phá - 5 Phương Trình Làm Thay Đổi Thế Giới

Nguyễn đã review

Toán học và vật lý luôn liên quan mật thiết với nhau. Các nhà vật lý lý thuyết dựng nên những giả thuyết theo những hướng nghiên cứu của mình và tìm cách cùng với các nhà toán học, các nhà vật lý thực nghiệm tìm ra mối tương quan và nền tảng toán học cho những lý thuyết của mình, nếu chứng minh toán học và kiểm chứng thực tế khớp với nhau thì thuyết được công nhận. Cuốn sách này nói về 5 phương trình tiêu biểu của ngành Vật lý học từ Newton đến Einstein:

- Isaac Newton với phương trình của định luật vạn vật hấp dẫn.
- Daniel Bernoulli với phương trình của nguyên lý Bernoulli trong thủy động lực học.
- Michael Faraday với phương trình định luật cảm ứng điện từ trường.
- Rudolf Clausius với định luật thứ hai của nhiệt động lực học, bất đẳng thức entropy.
- Albert Einstein với phương trình năng lượng của thuyết tương đối hẹp.

Tác giả giải thích và điểm qua những ứng dụng của các phát kiến này một cách khá đơn giản dễ hiểu, không chỉ dừng lại ở việc nói về bản chất và giá trị của những phương trình này trong các lĩnh vực vật lý mà chúng đem lại, tác giả còn dựng nên một bức tranh lịch sử về quá trình tri kiến vạn vật thông qua khoa học vật lý, những giai thoại và tư liệu lịch sử từ quả táo rơi trúng đầu Newton cho đến quả bom nguyên tử chế tạo từ những tiên đoán của Einstein. NXB Trẻ còn có 1 cuốn cũng về các phương trình làm thay đổi thế giới, là cuốn 17 Phương trình của Ian Stewart, cuốn kia viết về cả những phát kiến toán học thuần túy, cuốn này chủ yếu về vật lý.