Khế Ước Xã Hội
by Jean , Jacques Rousseau, Dư...
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Khế Ước Xã Hội

Nguyễn đã review

Hình thức nhà nước tam quyền phân lập của đa phần các nước phát triển trong nền chính trị thế giới hiện đại được bắt nguồn từ những tác phẩm của những nhà triết học như Rousseau. Xã hội mà chúng ta đang sống chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những tư tưởng vô cùng tiến bộ thời ấy, nhưng trực tiếp đọc từng câu chữ những công trình đã thay đổi bộ mặt xã hội nhân loại, thay vì tìm hiểu qua những bản tóm tắt có lẽ là một thử thách không nhỏ với những người đọc bình thường, vốn không có nhiều kiến thức lịch sử và triết học cao cấp. Dù vậy, cuốn sách này tuy khó đọc nhưng không đến nỗi quá dày để "đe dọa" sự kiên trì, nếu không hiểu chúng ta có thể ngừng lại một chút, tìm hiểu thêm các tư tưởng của tác giả qua những cuốn sách dễ hiểu hơn, rồi tiếp tục.

Rousseau đưa ra câu hỏi, "Con người sinh ra vốn tự do nhưng lại bị xiềng xích ở khắp nơi." vì sao lại có phân tầng người này sở hữu thống trị người khác? Ông tạo nên một hệ thống - gọi là "khế ước xã hội" - gồm những quy tắc về chủ quyền, ý chí tập thể, chính phủ, về các bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp sao cho quyền làm chủ xã hội - và bản thân - nằm trong tay mỗi người dân và cộng đồng chứ không phải một thần thánh vua chúa nào cả.

Những tư tưởng ngày nay phổ biến đương nhiên khi ấy là cả một tội lỗi "đại nghịch", nhưng nước Pháp và phương Tây đã nhận ra sự văn minh tiến bộ thức thời. Sách còn có các bài viết như Từ Tinh thần pháp luật đến Khế ước xã hội, cũng như bản dịch (chưa đầy đủ) những điểm chính của tác phẩm với tựa đề "Dân ước" của nhà cách mạng Nguyễn An Ninh.