Review sách Đến Với Nghệ Thuật (Ấn Bản Kỉ Niệm 60 Năm Thành Lập NXB Kim Đồng)

Nguyễn đã review

Nghệ thuật là gì? Những bút pháp và trường phái quan trọng? Những biến đổi lịch sử và những bí mật trong studio? Cuốn sách đem lại cái nhìn khái quát về nghệ thuật, không quá chuyên sâu, đủ để gieo sự tò mò và cảm hứng. Sau phần mở đầu thì sách đi theo trình tự thời gian, phần trước cổ điển ngắn gọn, bắt đầu đi sâu từ năm 1400, chủ yếu là hội họa phương Tây. Cái đẹp và sự duy mỹ sẽ được giải thích một cách khá giản dị dễ hiểu.

Sách có nhấn mạnh vài tác phẩm cụ thể, nhưng đó hoàn toàn không phải là những tác phẩm quen thuộc với đại chúng, có lẽ cũng là một chủ ý của tác giả, để thể hiện xu hướng thay đổi theo dòng chảy lịch sử ảnh hưởng tới nhiều tác phẩm lớn nhỏ. Sách không xếp theo các nghệ sĩ cụ thể, phần cuối sách có phụ lục về dòng thời gian lịch sử nghệ thuật và tiểu sử các họa sĩ nổi tiếng (chỉ vài dòng một người), nhưng nhìn chung đây không phải là một cuốn sách đi sâu vào phân tích từng trường phái và nhân vật cụ thể mà cách dẫn dắt nội dung hướng đến một cái nhìn tổng quan hơn cho người đọc.

Nếu muốn "điểm danh" những nghệ sĩ và tác phẩm nổi tiếng thì đây không phải là cuốn sách thích hợp, mọi tác phẩm tầm cỡ đều xuất hiện trong sách nhưng vị trí và tầm quan trọng lại không được thể hiện rõ ràng qua cách dàn trang, độc giả phải tự đọc và sắp xếp. Cuốn sách nguyên bản của Usborne, có những link web để tìm hiểu thêm. Sách in đẹp, tuy nhiên với một cuốn sách về hội họa thì chất lượng tranh vẽ chưa được hoàn hảo lắm, có những hình ảnh sắc sảo nhưng cũng có chỗ bị vỡ nét.