Review sách Cộng Hòa (The Republic)

Nguyễn đã review

"Politeia" (nguồn gốc của chữ "chính trị" trong ngôn ngữ Tây phương) là tác phẩm nổi tiếng nhất của Plato. Trên cái nền cuộc chiến tranh Peloponnese, tác phẩm chứa đựng rất nhiều tư tưởng về ý nghĩa của công lý, khái niệm hạnh phúc của con người công bình, các dạng thức cai trị (thời bấy giờ), lý thuyết hình thái tư tưởng, tâm hồn vĩnh cửu, vai trò của triết gia và thi ca trong xã hội, với rất nhiều những câu chuyện và tình tiết lịch sử, thần thoại được đưa ra để dẫn chứng, minh họa và tranh biện cho các tư tưởng ấy.

Phải nói thẳng rằng đây là một tác phẩm khó đọc và khó hiểu. Có thể nghe danh tiếng của "Cộng hòa" trong các sách nhập môn, dẫn luận về Triết học và Chính trị, nhưng để trực tiếp đọc nó, thực sự tuy không cần nền tảng Triết học Chính trị gì cao cấp, vì nó chính là một trong những viên đá nền tảng đầu tiên của triết học nhân loại, nhưng vẫn cần một lượng kiến thức về lịch sử thời đại của Plato và những triết gia cùng thời, quan điểm chính trị và bối cảnh xã hội... xung quanh tác giả.

Sách chia làm 10 quyển, những tư tưởng triết lý được trình bày dưới dạng những hội thoại và tranh biện của Socrates. Những ẩn dụ, mô hình, ước đoán và lập luận của tác giả về giáo dục, luật pháp, chính trị, nhà nước, văn minh, đạo đức xã hội rất phong phú nhưng đọng lại nhất có lẽ phải kể đến Kallipolis - thành phố dạng utopia cai trị bởi một vị vua hiền triết, và phúng dụ về hang động, nơi nhân loại thoát khỏi bóng tối hướng về ánh sáng trí tuệ văn minh.Review khác về sách này 1
Lúc đầu thấy cộng hòa trong đầu mình nghĩ, hừm , tại sao không phổ cập kiến thức triết học nhỉ? Haiz, mình có lẽ hơi tự cao khi nghĩ có thể dễ dàng tiêu hóa xong Cộng hòa :(( Đây là SGK về triết họ... chi tiết