Bản Thiết Kế Vĩ Đại
by Stephen Hawking, Leonard Ml...
1 reviews

Review sách Bản Thiết Kế Vĩ Đại

Nguyễn đã review

Đây là một tập sách được tuyển chọn đưa vào tủ sách Khoa học - Khám phá của NXB Trẻ, không thực sự phù hợp với người đọc phổ thông hay đối tượng thiếu nhi - học sinh. Sách không quá dày nhưng thực sự lượng kiến thức toán lý cao cấp khá dày đặc. So với các cuốn sách khoa học phổ thông khác của Stephen Hawking - cuốn sách này được viết chung với Leonard Mlodinow - thì đây là một cuốn sách chuyên sâu khó tiếp cận hơn hẳn nếu người đọc chưa có một lượng kiến thức nhất định về các lý thuyết vật lý hiện đại, vì mục đích của cuốn sách này là nhằm khái quát và giải thích thuyết M 11 chiều. Mà Thuyết M lại có nhiều mẫu hình học nền khác nhau, tập hợp các thuyết siêu dây ổn định khác nhau, liên quan đến vật lý lượng tử, các chiều không gian và thuyết tương đối... nên cần phải có kiến thức căn bản về cả những phần này.

Ngoài phần chuyên môn thì sách cũng đề cập đến lịch sử khám phá và định hình các lý thuyết giải thích quy luật vận hành của vũ trụ, nếu chỉ có thể hiểu những phần cơ bản này thì cũng đã có một nền tảng kiến thức vật lý khá đầy đủ, vì không phải ai cũng hình dung ra được những yếu tố quá trừu tượng của vật lý lượng tử. Hiểu về vạn vật hấp dẫn, các mô hình vũ trụ, các thuyết động lực học... là một bước không nhỏ để đi tiếp. Các tác giả cũng cho rằng thuyết trường thống nhất do Einstein đề xuất - dưới dạng thức nguyên bản - có thể không có khả năng tồn tại, thay vào đó là thuyết M. "Bản thiết kế vĩ đại" vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ chờ các nhà khoa học hiện tại và tương lai giải đáp.