Đây là cuốn sách viết về một đề tài khá mới: giáo dục thuộc địa, cụ thể là phân tích khái quát và nhận định về những cái được và chưa được của nền giáo dục Việt Nam dưới thời Pháp thuộc - giai đoạn kéo dài trên dưới 80 năm, từ khi Pháp chiếm Nam Kỳ vào thập niên 1860 cho tới Cách mạng Tháng Tám 1945.

Ngay trong tựa đề, tác giả - nữ Tiến sĩ Nguyễn Thụy Phương, hiện đang số... đọc tiếp
Nước Đại Nam Đối Diện Với Pháp Và Trung Hoa (1847 - 1885) - Tái Bản 2014
by Yoshiharu Tsuboi
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Đây là một cuốn sách nghiên cứu về lịch sử nước ta dưới thời Tự Đức - ông vua thứ 4 của triều Nguyễn, người trị vì lâu nhất trong 13 ông vua của triều đại phong kiến cuối cùng này: 36 năm (1847-1883), một giai đoạn mang tính chất quyết định trong lịch sử Việt Nam, khi lần đầu tiên nước ta (cùng với tất cả các nhà nước phong kiến đương thời ở Đông Á) đối mặt với sự đe dọa xâm lă... đọc tiếp
Nguyễn Du - Tiểu Thuyết Lịch Sử
by Nguyễn Thế Quang
1 reviews

Những ai yêu thích Truyện Kiều của thi hào dân tộc Nguyễn Du (1766-1820) có lẽ đều muốn tìm hiểu đôi chút về cuộc đời ông.

Rất lâu rồi, tôi từng đọc một cuốn sách cũng với tựa đề vỏn vẹn hai chữ 'Nguyễn Du', tác giả là giáo sư Nguyễn Lộc, NXB Đà Nẵng in hồi năm 1986. Đó là một cuốn 'danh nhân truyện ký', một thể loại sáng tác về đời và sự nghiệp của các danh nhân (văn hóa... đọc tiếp
Nguyen Duong Hieu đã thêm 1 sách vào thư viện
Nguyễn Du - Tiểu Thuyết Lịch Sử
by Nguyễn Thế Quang
1 reviews