Nguyễn Đặng Hương Giang

Nguyễn Đặng Hương Giang đã thêm 1 sách vào thư viện
Cẩm nang SCRUM cho người mới bắt đầu
by updating
0 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể