Nguyễn Đăng Hiệp đã thêm 2 sách vào thư viện
Nguyễn Đăng Hiệp đã thêm 1 sách vào thư viện
Trên Đường Băng
by Tony Buổi Sáng
29 reviews
Có 72 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Nguyễn Đăng Hiệp đã thêm 1 sách vào thư viện
Nhân Tố Enzyme - Phương Thức Sống Lành Mạnh
by Hiromi Shinya
9 reviews
Có 32 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Hồ Sơ Số 113
by Émile Gaboriau
8 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Truyện ly kỳ, hâp dẫn, không lạ khi tác giả là 1 trong 2 nguồn cảm hứng cho Conan Doyle này tạo ra nhân vật Sherlock Holmes. Phần đầu gây sư hung thu cho ngươi đoc.

... đọc tiếp