Nguyễn Đăng Hiệp đã thêm 2 sách vào thư viện
Loading 1
Nguyễn Đăng Hiệp đã thêm 1 sách vào thư viện
Trên Đường Băng
by Tony Buổi Sáng
18 reviews
Có 56 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Loading 1
Nguyễn Đăng Hiệp đã thêm 1 sách vào thư viện
Nhân Tố Enzyme - Phương Thức Sống Lành Mạnh
by Hiromi Shinya
6 reviews
Có 25 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Loading 1
Hồ Sơ Số 113
by Émile Gaboriau
6 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Truyện ly kỳ, hâp dẫn, không lạ khi tác giả là 1 trong 2 nguồn cảm hứng cho Conan Doyle này tạo ra nhân vật Sherlock Holmes. Phần đầu gây sư hung thu cho ngươi đoc.

... đọc tiếp
Loading 1