Ngoc Tuan Nguyen đã thêm 1 sách vào thư viện
Não bộ kể gì về bạn
by David Eagleman
1 reviews

Tựa đề: Não bộ kể gì về bạn

Tác giả: David Eagleman

Nhà xuất bản: Omega+

Đánh giá về phần dịch thuật: 4/5

Như tựa đề đã đề cập đến, cuốn sách "Não bộ kể gì về bạn" kể cho độc giả nghe về chính mình và chỉ ra cách mà họ cảm nhận về thế giới xung quanh.

Về tổng thể, trang bìa cuốn sách đẹp và bắt mắt. Cá... đọc tiếp