Nguyên Ngọc đã thêm 1 sách vào thư viện
Nguyên Ngọc đã thêm 4 sách vào thư viện
Hồ - Banana Yoshimoto
Banana Yoshimoto
4
Hai Cuốn Nhật Ký
Tanizaki Junichiro. Người Dịch: Thanh điền
1
Nguyên Ngọc đã thêm 1 sách vào thư viện
Cánh Đồng Bất Tận
by Nguyễn Ngọc Tư
20 reviews
Có 22 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Đêm Núm Sen
by Trần Dần
3 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

NHỮNG KI-LO-MÉT CHỮ

Đọc cũng là một cách học. Đọc Trần Dần thì nên cũng học cách nói của Trần Dần vậy.

Trần Dần nổi tiếng là người chơi với chữ, người cách tân chữ, nhờ thế những tác phẩm của ông mang đầy những ngôn ngữ lạ. Có thể ban đầu thì khập khừng, khó hiểu, nhưng ngẫm lại thì nó thú lạ kì.

"Những ki-lo-mét nhiệm vụ", "những ki-lo-mét lũy", "màu-không-mà... đọc tiếp