Sách đã review 2
Ngọc Nguyễn đã review sách

Mỗi chúng ta là một Don Quixote…

“Đó là cuốn tiểu thuyết hiện đại đầu tiên trên của châu Âu”. Câu nói gợi cho tôi sự hấp dẫn và tò mò về cuốn sách này. Thế nào thì được gọi là một tiểu thuyết? Tiểu thuyết có tầm quan trọng như thế...

xem chi tiết