by Viet Thanh Nguyen, Phạm Viêm Phương dịch

Review sách Người Tị Nạn

Ngo Thanh Tuan đã review


Review khác về sách này 1
Bien Nguyen đã review sách này

Mặc dù thiếu War Years trong bản tiếng Việt, việc cuốn sách được xuất bản ở Việt Nam là một điều đáng hoan nghênh. Các nhân vật trong cuốn sách khá thú vị và gần như bao quát được nhiều số phận của...

chi tiết