by Viet Thanh Nguyen, Phạm Viêm Phương dịch

Review sách Người Tị Nạn

Ngo Thanh Tuan đã review