Review sách Xã Hội Việt Nam Thời Pháp Thuộc - Nhân Vật & Sự Kiện Lịch Sử

Ngo Thanh Tuan đã review

Cuốn sách là tập hợp những bài viết của nhà nghiên cứu Lê Nguyễn về những nhân vật và sự kiện lịch sử ở Việt Nam giai đoạn nước Pháp bắt đầu đặt ách đô hộ Việt Nam. Những bài viết của một nhà nghiên cứu nghiêm cẩn, nhìn nhận các sự kiện và nhân vật một cách khách quan và không áp đặt, tài liệu tham khảo đa dạng đủ thấy sự nghiêm túc và cẩn trọng của tác giả trong nghiên cứu các vấn đề lịch sử. Rõ ràng một người viết sử chân chính luôn tôn trọng sự thật, những vấn đề chưa sáng tỏ thì tìm hiểu thêm chứ không thể dùng lý luận này nọ để quy chụp, kết luận vô căn cứ như nhiều “sử gia” thường làm lâu nay.

Mặc dù các bài viết được sắp xếp theo thời gian nhưng người đọc có thể đọc bất cứ bài nào mình thích, không nhất thiết phải theo thứ tự nên dễ dàng tiếp cận những vấn đề lịch sử. Ngoài việc thu nhận thêm nhiều kiến thức lịch sử về cuộc đời nhân vật lịch sử đa dạng như Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, Phạm Duy Hưng, Thiên Hộ Dương, Phan Đình Phùng, Trần Bá Lộc, các vị vua Hàm nghi, Duy Tân...mình còn học hỏi được rất nhiều điều sau khi đọc sách như việc nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, nhiều góc nhìn và trên cơ sở những phân tích xác đáng.