Review sách Những Thời Khắc Quyết Định - George W. Bush

Ngô Minh Dương đã review

''Những thời khắc quết định'' - Geogre W. Bush

Là một người ham tìm hiểu về những con người phi thường nên chẳng gì có thể ngăn mình tìm đọc đến cuốn sách GEORGE W.BUSH - Những thời khác quyết định.

''Tôi chưa bao giờ tìm kiếm một hình mẫu tôi là con trai của George Bush''. Đây là câu nói mà mình rất thích mà Bush con nói về Bush cha. Câu nói cho thấy sự tự hào, sự kiêu ngạo đầy tự tin và cơ sở của tổng thống Bush con khi nhắc tới người cha quá cố trong cuốn hồi kí này.

Qua cuốn sách này, chúng ta sẽ biết nhiều hơn về một trong những đời tổng thống Mỹ - ngài George W. Bush hay "Bush con". Cuốn sách cho ta cái nhìn về quá trình bỏ rượu hay chạy đua vào Nhà trắng để làm tổng thống, việc ra những quyết định quan trọng của nước Mỹ sau sự kiện ngày 11/09 hay thảm họa cơn bão Katrina với tư cách là người đứng đầu. Ông đã phải ra những quyết sách tại những thời điểm khó khăn đó như thế nào với sự giúp sức của ban tham mưu. Trước đây tôi rất thắc mắc tại thời điểm đó, một tổng thống Mỹ sẽ như thế nào? Trong suốt 2 nhiệm kỳ của mình, Bush đã cho người ta thấy những quyết định đúng đắn khi đứng trước những thử thách cực lớn để cho mọi người thấy bản lĩnh của con trai George Bush vĩ đại.

Về phần mạch sách thì cuốn sách không đi theo trình tự thời gian mà trình bày theo từng trọng tâm cơ bản trong hoạt động chính trị của ông. Câu chuyện bàn về nhiều góc cạnh con người trong quá trình ra quyết định của Bush.

Nhìn chung đây là cuốn sách rất đáng đọc.