Review sách Những Bài Học Về Chiến Lược Và Tài Lãnh Đạo Từ Tướng Douglas Macarthur

Ngô Minh Dương đã review

''Những bài học về chiến lược và tài lãnh đạo từ tướng Douglas Macarthur'' - Theodore Kinni & Donna Kinni

Chắn chắn một điều rằng sẽ rất ít người ở thời đại hiện nay biết đến Douglas Macarthur, ngay cả mình cũng vậy. Mình chỉ biết đến Douglas Macarthur sau khi đọc cuốn sách này, ông chính là một trong những nhà quân sự lỗi lạc của xứ cờ hoa, một trong năm người đạt quân hàm tướng trong suốt Thế chiến thứ II. Thậm chí ông là một trong số ít những nhà lãnh đạo quân sự mà khả năng quản lí vượt ra ngoài nghề nghiệp chuyên môn của ông với tầm nhìn và tài năng chính trị.

Cuốn sách này được hai tác giả Theodore Kinni & Donna Kinni phân tích về chiến lược cũng như sự nghiệp to lớn của Macarthur với việc lần lượt đưa ra các nguyên tắc chiến lược trong quân sự, tài lãnh đạo truyền cảm hứng, cách quản lí tổ chức hay những nét riêng biệt trong phong cách lãnh đạo của một vị chỉ huy tối cao để đưa ra 50 bài học đến độc giả. Qua những phân tích và những bài học đã được tác giả đưa ra, độc giả phần nào hiểu được những kỹ năng và tài năng bắt buộc phải có của một nhà lãnh đạo đó là: tiêu chí, tầm nhìn và sự tài giỏi. Đây là ba yếu tố then chốt để có sự lãnh đạo xuất sắc và giành thắng lợi cho mọi tổ chức - theo như cuốn sách.

Nhìn chung đây không phải một cuốn sách self-help quá xuất sắc về thuật lãnh đạo (tầm nổi tiếng cũng như phủ sóng của nó là đã phần nào thể hiện điều đó, một cách chủ quan), nhưng những bài học của nó thật sự rất hữu ích đối với những người muốn trở thành nhà lãnh đạo.