by Ayn Rand. Nhóm Dịch: Vũ Lan Anh đặng Quang Hiếu Vũ Hoàng Linh Nguyễn Kim Ngọc Trần Thị Hà Thủy

Review sách SUỐI NGUỒN

Ngô Diệc Chi đã review


Review khác về sách này 2
Nhàn-n Nhã-a đã review sách này

Suối Nguồn đủ sức nặng để chuyên chở một xã hội từ năm 1943 ở nước Mỹ và nhẹ tênh vừa vặn cho mọi loại xã hội mà theo tôi nghĩ là đúng và có giá trị tới bây giờ và mãi mãi về sau.

chi tiết