Review sách Quá Trẻ Để Chết: Hành Trình Nước Mỹ

Ngô Diệc Chi đã review


Review khác về sách này 3
Hồng Luân đã review sách này

Du ký không phải thể loại sách hay đọc, số sách du ký mà tôi đọc không đến 1/3 số sách văn học hay ngôn tình. Nhưng vẫn có những cuốn sách du ký khiến tôi rất thích, khiến tôi rất ấn tượng như Về n...

chi tiết