Review sách Bốn Thỏa Ước (Tái Bản 2015) - Don Miguel Ruiz,Nguyễn Trung Kỳ

Ngô Diệc Chi đã review


Review khác về sách này 1
Bùi Yến đã review sách này

Một quyển sách sẽ nói cho bạn hay biết rằng chẳng dễ dàng để vượt qua cái tôi và cái suy niệm đâu là đúng giữa đời người nhưng khi một đời người với nhiều vấp ngã giữa sóng xô biển đời thì sự thấu ...

chi tiết