Review sách Rèn Luyện Kỹ Năng Sống - Kỹ Năng Làm Việc Đồng Đội

Ngân Vương Kim đã review

Một cuốn sách tuyệt vời, không thể thiếu đối với các team leaders, các doanh nhân và nhà quản lý doanh nghiệp! Cảm ơn tác giả đã mang đến những cuốn sách bổ ích cho công việc và kinh doanh của tôi như vậy!