Review sách Đối Thoại Với Lý Quang Diệu - Nhà Nước Công Dân Singapo - Cách Thức Xây Dựng Một Quốc Gia

Thanh Ngân đã review
Picture?type=square&width=150&height=150
tama

quyển ni mình đọc rồi nè, cảm thấy Singapore may mắn vì có một tiểu Hitler như ông

Photo
Thanh Ngân

Mình cũng nghĩ giống bạn nè ^^