Review sách Đối Thoại Với Lý Quang Diệu - Nhà Nước Công Dân Singapo - Cách Thức Xây Dựng Một Quốc Gia

Thanh Ngân đã review
Thumb hotaru
tama

quyển ni mình đọc rồi nè, cảm thấy Singapore may mắn vì có một tiểu Hitler như ông

Photo
Thanh Ngân

Mình cũng nghĩ giống bạn nè ^^