Sách đã review 17
Thanh Ngân đã review sách

Jenny ( unwittingly used to smuggle illicit drugs into the country) got her bag snatched at the airport and then got kidnapped and Grayson and Arnel ( drug traffickers) were killed. However,  thanks to the cleverness of the investigator ( or simply known as a detective like Sherlock Homes) called Kane and his companions,  especially Lucy,  everything was puzzled out. "The drugs won't get on the streets and ruin a lot of people's lives,  the bar's been closed,  and the culprits will all go the prison". 

I am extremely interested in this book,  it is definitely listed into the must-read for ones who love thrilling type. The plot is perfect,  the episodes are linked together remarkably. I ...

xem chi tiết
Thanh Ngân đã review sách

Tôi đã từng không xác định được mình thuộc kiểu người nào - hướng nội hay hướng ngoại? Và quyển sách này đã cho tôi câu trả lời.

Tôi thuộc kiểu người "ambivert", nghĩa là người có tính cách hai mặt rõ ràng, vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Hay nói cách khác, tôi là người hướng nội xã hội.

xem chi tiết
Thanh Ngân đã review sách

Một quyển sách thú vị nhất mà tôi từng đọc 

Ba tên trộm gồm Atsuya, Shota và Kouhei tưởng đâu đã tìm được chỗ trú ẩn an toàn là tiệm tạp hóa Namiya sau phi vụ trộm đồ nhà cô Harumi. Nhưng cả bọn không ngờ rằng chính cái nơi trú ẩn ấy lại khi...

xem chi tiết
Xem thêm 14 reviews