Ngan Izi đã thêm 3 sách vào thư viện
Ngan Izi đã thêm 1 sách vào thư viện
Ngồi Khóc Trên Cây (Tái Bản 2017)
by Nguyễn Nhật Ánh
10 reviews
Có 25 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Mùa Thu Của Cây Dương (Tái Bản)
by Kazumi Yumoto
9 reviews
Có 19 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Gửi cậu,

Cậu giữ sách kỹ thật, tớ có lời khen ý. Quyển nào cậu gửi vào cũng tươm tất, không nhăn, không nhàu, bìa thẳng thớm, thậm chí mở ra, còn thơm mùi sách như mới.

Tiếp sau một quyển sách về cái chết, cậu gửi tớ quyển này... chắc là có sắp đặt? Như câu hỏi tớ từng đặt ra, khi một người ra đi đột ngột, không chuẩn bị gì, thì những người ở lại, sẽ ra sao?

... đọc tiếp