Steve Jobs
by Walter Isaacson
2 reviews
Có 8 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể


Review khác về sách này 1
Để hiểu được về con người Jobs, hãy đọc cuốn "tiểu sử Steve Jobs" của Walter Isaacson.Qua cuốn tiểu sử, Steve cũng là một con người bình thường như bao con người khác, với đầy đủ những góc độ tình ... chi tiết