Nam Quach đã thêm 2 sách vào thư viện
Steve Jobs
by Walter Isaacson
2 reviews
Có 8 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

700 trang, thú vị và ngắn ngủi.

... đọc tiếp
Like A Virgin - Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi
by Richard Branson
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Hài hước và phóng khoáng, câu chuyện trải nghiệm về kinh doanh của một người không có tuổi.

... đọc tiếp
Nam Quach đã thêm 1 sách vào thư viện
Like A Virgin - Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi
by Richard Branson
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể