2 quyển sách
Combo Danh Tác Việt Nam
Thạch Lam, Kim Lân, Nguyên Hồng, Nam Cao
1